Obowiązki i zadania zarządcy nieruchomości.

Zarządca nieruchomości jest osobą, która wykonuje zadania powierzone jej przez właściciela nieruchomości. Tak więc obowiązki zarządcy to kompleksowa obsługa czyli między innymi podejmowane decyzje w sprawie zarządzania nieruchomością z jednoczesnym monitorowaniem czynników, które mają wpływ na racjonalne gospodarowanie obiektem.

Zadaniem zarządcy jest również jak najbardziej efektywne wykorzystanie nieruchomości. Zarządca może również doradzać właścicielowi, jakie działania podjąć, aby utrzymać jej dobry stan. Dzięki tym działaniom możliwe jest stałe utrzymanie zysku z tejże nieruchomości a czasem nawet jego zwiększenie.

Zarządzanie nieruchomością, to wszelkie strategiczne posunięcia, które mają na celu osiągnięcie długofalowych celów związanych z nieruchomością, głównie zysku, przy rozsądnych nakładach na utrzymanie. W skład tych działań wchodzą również strategie marketingowe, polegające na ustalaniu stawek czynszowych i pozyskiwaniu najemców.

Praca zarządcy to również czynności administracyjne, czyli egzekwowanie należności, planowanie stosownych przeglądów technicznych a także decyzje o rodzaju ubezpieczenia obiektu. Do jego obowiązków należy również planowanie ewentualnych remontów, tak w budynku, jak też wokół niego.

Zawód zarządcy nieruchomości nie jest zawodem regulowanym, żeby go wykonywać, nie trzeba kończyć specjalnego kierunku studiów. Nie mniej jednak trzeba mieć do niego szczególne predyspozycje. Przede wszystkim być odpornym na stres i umiejętnie rozwiązywać konflikty. Dodatkowo wypada się dobrze orientować w przepisach prawa administracyjnego, budowlanego i znać zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości. Przede wszystkim jednak zarządcę nieruchomości powinna cechować rzetelność i odpowiedzialność. W cenie jest również kreatywność, doskonała organizacja czasu pracy i umiejętność długofalowego planowania. Trzeba też wspomnieć o umiejętności nawiązywania relacji interpersonalnych.

Zarządca nieruchomości może być wolnym strzelcem, po wykupieniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i po podpisaniu umowy z klientem. Najczęściej jednak osoby wykonujące ten zawód, zrzeszone są w federacjach, które mają wewnętrzny regulamin i wydają im stosowne licencje. Zarządca w takim przypadku musi stosować się do regulaminu federacji i wciąż weryfikowany jest pod kontem właściwego podejścia do zawodu i przestrzegania etyki zawodowej.

Zarobki zarządcy nieruchomości zależą od województwa i od lokalnej sytuacji na rynku. Największe zarobki w tym zawodzie są w województwie mazowieckim. Na następnym miejscu plasują się zarobki z województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Wielkość zarobków uzależniona jest również od ilości obiektów zarządzanych przez daną osobę. W 2017 roku, przeciętne, miesięczne wynagrodzenie przedstawiciela tego zawodu wynosił 8500 zł brutto. Dodatkowo zarządcy nieruchomości mogą liczyć na pozapłacowe benefity.

Opracowanie: rynekmieszkaniowy.pl – informacje z rynku nieruchomości.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce