Restrykcje i warunki umowy wynajmu okazjonalnego.

Umowa najmu okazjonalnego jest jedną z tych nieszczególnie popularnych na rynku wynajmu nieruchomości. Wszystko dlatego, że ma ona dużo bardziej restrykcyjne warunki niż zwykła umowa najmu, dlatego też jest rzadziej wybieranym rozwiązaniem w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Jeśli chodzi o kwestie prawne to jest to dokument z zasady mający chronić dobro wynajmującego. Co powinno się w niej znaleźć? Jaki jest prawidłowy wzór umowy najmu okazjonalnego? Odpowiadamy.

Umowa najmu okazjonalnego- co to za umowa? 

Umowa najmu okazjonalnego pomimo faktu, że została wprowadzona dłuższy czas temu, dalej jest niezbyt znana i najczęściej pomijana. Jest dość specyficzna i różni się od tradycyjnej umowy najmu. Różne są sytuacje, które wynikają po wynajęciu mieszkania. Ta umowa wprowadzona została po to, aby skutecznie uregulować kwestie prawne dla bezpieczeństwa właściciela lokalu.

umowa okazjonalna wzór

Wzór umowy najmu okazjonalnego do pobrania: https://rynekmieszkaniowy.pl/umowa-najmu-okazjonalnego-wzor-do-pobrania-i-umowienie/

Podmiotem umowy może być tylko lokal mieszkalny, a stronami tylko osoby fizyczne. Dodatkowo właściciel mieszkania nie może prowadzić działalności gospodarczej związanej z najmem. Umowa ta być przedstawiona w formie pisemnej, tak samo jak wszystkie zmiany w niej wnoszone.

Należy pamiętać także o  wszystkich kwestiach prawnych, tj o oświadczeniu o prawie do danego lokalu, numerami ksiąg wieczystych oraz przedstawieniem stanu i wyposażenia mieszkania. Warto poświęcić temu dłuższą chwilę, aby opisać w sposób dokładny i skrupulatny stan techniczny domu, obecne wyposażenie (np. meble, sprzęty itd.), co pozwoli nam na ewentualne dochodzenie swoich praw w sytuacji zniszczeń i nadużyć wynikłych w lokalu. Należy podać także metraż oraz inne konieczne kwestie.

Dodatkowo, do jej zawarcia potrzebne są takie dokumenty jak:

  • oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji i obowiązanie do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym przez właściciela, w formie aktu notarialnego,
  • określenie i wpisanie miejsca lub lokalu w którym wynajmujący zamieszka w  przypadku konieczności opuszczenia wynajmowanego lokum bądź ustania czasu umowy,
  • oświadczenie wynajmującego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w jego lokalu poświadczone podpisem notarialnym.

Jeśli chodzi o kwestie czynszu oraz kaucji, to powinny one zostać dokładnie określone w umowie (tak samo jak w przypadku zwykłej umowy najmu).

Umowa najmu okazjonalnego- na jaki czas jest zawierana?

Co do zasady umowa najmu okazjonalnego podpisywana jest na ściśle określony czas (jest to maksymalnie 10 lat), nie może być sporządzona więc na czas nieokreślony, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnej umowy najmu. Z dniem jej rozwiązania najemca ma obowiązek wyprowadzić się z lokalu, ponieważ umowa już nie obowiązuje. Można ją przedłużyć poprzez sporządzenie aneksu do umowy najmu okazjonalnego.

Umowa najmu okazjonalnego- jakie kwestie prawne należy uregulować?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa, która aby mogła obowiązywać w sensie prawnym musi być zgłoszona przez właściciela lokalu do Urzędu Skarbowego we właściwym miejscu.  W przypadku niedopilnowania tej kwestii umowa ta w świetle prawa potraktowana zostanie jak zwykła umowa (to znaczy nie będą jej obowiązywać kwestie ochrony i bezpieczeństwa dla umowy najmu okazjonalnego). Jeśli chodzi o jej rozwiązanie to umowa ta wygasa z dniem w niej zawartym, wtedy najemca zobowiązany jest opuścić i opróżnić mieszkanie. Jeśli tak się nie stanie wynajmujący ma prawo wszcząć dalsze czynności zmuszające do opuszczenia lokalu. Co ważniejsze eksmisję tą można przeprowadzić także w sytuacji osób chorych, kobiet w ciąży i osób nieletnich do miejsca, które podały w oświadczeniu.

Bibliografia: https://dom.edu.pl/umowa-najmu-okazjonalnego/

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce