Rachunek inwestycyjny w Dom Maklerski BDM

Rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim BDM otwierany jest bezpłatnie. Czas, jaki jest potrzebny na jego utworzenie, został ograniczony do minimum, dzięki zastosowaniu prostego w obsłudze formularza (na stronie bdm.com.pl). Po otwarciu rachunku inwestycyjnego klient może nim sterować telefonicznie, korzystając z internetu lub odwiedzając punkt obsługi klienta. W ramach usługi klient uzyskuje również bezpłatny wgląd do notowań w czasie rzeczywistym, dzięki czemu może na bieżąco dokonywać transakcji, które realizowane są w 1 sekundzie. Obsługa online rachunku inwestycyjnego jest niska w kosztach.

Rachunek inwestycyjny w Dom Maklerski BDM

Po otwarciu rachunku można wybrać jedną z dodatkowych opcji:

  • BDM Żak-oferta skierowana dla studentów,
  • BDM Daytrader-transakcje jednodniowe,
  • BDM Partner-Prowadzisz firmę współpracującą z BDM,
  • BDM Vip-ekskluzywna opcja,
  • BDM Obligacje-związane tylko z obligacjami.

Jakie transakcje można wykonać na Rachunku Inwestycyjnym:

  • Akcje;
  • Obligacje;
  • Prawa poboru;
  • Kontrakty terminowe;

Wszystkie te transakcje można wykonać za pomocą internetu, telefonicznie lub w punkcie obsługi klienta.

Jakie usługi są powiązane z Rachunkiem Inwestycyjnym

Oprócz kupna-sprzedaży klient wraz z otwarciem rachunku inwestycyjnego dostaje dostęp do szeregu dodatkowych usług. Na bieżąco może sprawdzić tabele opłat, w której znajdują się wszystkie koszta związane z prowadzeniem rachunku i operacjami. Kolejno dostępna jest tabela notowań giełdowych w czasie rzeczywistym. W tabeli znajdują się między innymi nazwy spółek, wskaźnik, aktualny kurs czy liczba ofert. Dodatkowo klient ma do dyspozycji program ISPAG, na którym widoczne są wykresy i analizy techniczne.

Posiadacze rachunku inwestycyjnego w domu maklerskim BDM mogą również zakupić akcje z odroczonym terminem płatności. Klient może dokonać zakupu z 30% udziałem środków własnych. Istnieje również możliwość podpisania dodatkowej umowy dzięki, której klient może inwestować w kontrakty terminowe, dzięki czemu można uzyskać większe przychody.

Klient ma również możliwość skorzystania z transakcji pakietowych na rynkach zagranicznych. Transakcje te dotyczą zarówno Akcji, indeksów walutowych czy towarów. W ofercie można znaleźć między innymi najważniejsze giełdy USA, Europy Australii.

Klient może również skorzystać z usługi doświadczonego maklera. Dzięki czemu nie musi stale monitorować giełdy, wszystkie operacje wykonuje doświadczony makler. Klient może również uzyskać bezpłatną konsultację z maklerem.

Dom Maklerski BDM udziela również kredytów na zakup papierów wartościowych.

Wniosek o otwarcie rachunku inwestycyjnego w BDM dostępny jest na stronie Domu Maklerskiego www.bdm.com.pl

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce