Omówienie i druk faktury zaliczkowej.

Faktura zaliczkowa to dokument sprzedaży, który wystawia się z góry przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru. Ma ona na celu uregulowanie płatności za produkt lub usługę przed realizacją kontraktu. Faktura zaliczkowa jest dokumentem, który potwierdza zobowiązanie kupującego do zapłaty części kwoty należnej sprzedawcy.

Jak wystawić fakturę zaliczkową?

Wystawienie faktury zaliczkowej jest bardzo proste i wymaga tylko kilku kroków:

  • Wyszczególnienie ilości towarów lub rodzaju usług – na fakturze powinna być dokładnie opisana ilość oraz rodzaj towarów lub usług, na które złożono zamówienie.
  • Wyszczególnienie kwoty zaliczki – na fakturze zaliczkowej powinna być dokładnie podana wysokość zaliczki jaka została pobrana od klienta.
  • Wskazanie terminu płatności – należy określić termin, w którym musi zostać dokonana wpłata zaliczki.
  • Wskazanie danych sprzedawcy oraz kupującego – na fakturze powinny znaleźć się informacje o firmie sprzedawcy oraz nabywcy.
  • Wskazanie numeru faktury oraz daty – na fakturze zaliczkowej powinien znaleźć się numer oraz data wystawienia faktury.

Druk pdf do pobrania

Wszelkie druki i dokumenty należy pobierać z wiarygodnych źródeł, jakim niewątpliwie jest Gofin.pl: pobierz z gofin

Należy pamiętać,aby faktura zaliczkowa zawierała wszystkie niezbędne dane, takie jak: nazwę i adres sprzedawcy i kupującego, datę wystawienia, numer faktury, kwotę zaliczki oraz wartość całkowitą umowy, a także podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.

Faktura zaliczkowa a podatki

Faktura zaliczkowa wpływa na kwestie podatkowe sprzedawcy i kupującego. Sprzedawca musi naliczyć podatek VAT na zaliczkę, a kupujący ma prawo odliczyć tę kwotę przy rozliczeniu podatkowym.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce