Omówienie Analizy PEST

PEST to jedno z narzędzi dzięki którym można dokonać analizy przedsiębiorstwa. W tym przypadku chodzi o czynniki zewnętrzne. To badanie, które każdy przedsiębiorca powinien przeprowadzić w swojej firmie. Dzięki temu można lepiej dopasować działania do wybranego segmentu rynku.

PEST w praktyce

Co oznacza PEST? To skrót od poszczególnych środowisk, w których funkcjonuje firma.

Opracowanie na podstawie
* https://www.terazbiznes.pl/news/4991/zasady-analizy-pest

P jak otoczenie polityczne. W tym miejscu należy przyjrzeć się wszystkim kwestiom politycznym i prawnym, które obowiązują w kraju. Warto zastanowić nad tym nie tylko ogólnie, ale również w odniesieniu do branży. Zakładając firmę niezbędna jest znajomość takich elementów jak:

-zasady prowadzenie działalności gospodarczej

-zasady handlu w odniesieniu do danej branży

-prawo pracy

-wymogi środowiskowe i znajomość przepisów w tym zakresie

Dodatkowo należy wziąć pod lupę wszystkie przepisy dotyczące już bezpośrednio dziedzin działania czyli uwarunkowania prawne, które wpływają na sposób działania i mogą go regulować. W niektórych przypadkach konieczna jest znajomość nie tylko prawa krajowego, ale również unijnego.

E jak otoczenie ekonomiczne. Czynniki ekonomiczne kraju, w którym rozwijana jest firma są jednymi z kluczowych dla jej funkcjonowania. Miernikami, które należy uwzględnić jest PKB, poziom inflacji, bezrobocie oraz kursy walut. W celu pełnego dopasowania warto zastanowić się nad trendami i prognozami w danej branży. Ważne jest aby dokonać analizy pod kątem przedsiębiorstwa.

S jak otoczenie społeczno-kulturowe. Jest to cały szereg czynników, które są związane bezpośrednio ze środowiskiem, w którym prowadzona jest działalność. Dwie podstawowe grupy to czynniki demograficzne i behawioralne. Do tych pierwszych należą takie kwestie jak struktura ludności (wzrost i spadek), wykształcenie, wiek i osiągane dochody. To wszystkie dane statystyczne, które dają ogólną wiedzę na temat ludności danego kraju. Jeśli chodzi o elementy behawioralne, warto wziąć pod uwagę takie kwestie jak przyzwyczajenia konsumenckie. Kluczowe są tradycje i zwyczaje zakupowe – dobrze jest je znać żeby wiedzieć jak dopasować choćby marketing. Sposób dotarcia do Klienta jest kluczowy dla skutecznej sprzedaży. Konieczna jest zatem znajomość panującej mody w zakresie, którego dotyczy branża. Im głębsza jest analiza tym lepsze dopasowanie do rynku.

T jak otoczenie technologiczne. Analiza standardów i trendów technologicznych jest coraz ważniejsza w obecnym świecie. Istotna jest wiedza nie tylko na temat poziomu innowacyjności kraju, ale również zasobów i możliwości w tym zakresie. Świadomość nowych technologii, z których może korzystać firma wpłynie pozytywnie na jej rozwój. W tym miejscu dobrze również wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z wprowadzeniem technologii, wykupem licencji, patentów i dalszego rozwoju.

Po co analizować otoczenie?

Gruntowna analiza otoczenia jest jednym z głównych czynników, które wpływają na powodzenie firmy. Każdy przedsiębiorca powinien zastanowić się nad wszystkimi elementami wewnętrznymi (analiza SWOT) oraz zewnętrznymi (PEST), w których będzie funkcjonować jego firma. Zapewni to przede wszystkim większa świadomość rynku oraz pomoże wykorzystać potencjał i możliwości branży. Znając przepisy oraz kierunek, w którym zmierza społeczeństwo i gospodarka można lepiej wykorzystać wszystkie swoje zalety i zdobyć klientów. Dobrze przeprowadzona analiza pomoże w zwiększeniu zysków i minimalizacji kosztów niezależnie od branży. To narzędzie polecane każdemu, kto w sposób świadomy i skuteczny chce rozwijać swoją firmę.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce