Kontrakty terminowe WIG20

Kontraktem terminowym wig20 nazywamy ten rodzaj umowy, gdzie strona kupująca zobowiązuje się do nabycia jakiegoś towaru lub skorzystania z proponowanej usługi. Towar oraz usługę w wielu dokumentach nazywa się instrumentami bazowymi. Strona odpowiadająca z kolei za sprzedaż ma za zadanie dostarczyć lub wykonać usługę ze pomocą instrumentu na możliwie najwyższym poziomie.

Do kręgu instrumentów bazowych zaliczymy między innymi:

– wszystkie zjawiska z dziedziny ekonomii, dające w nieskomplikowany sposób poddać się obliczeniu i przełożeniu na finanse

  • indeksy z giełd
  • waluty
  • zespoły akcji

Jeśli dochodzi do sprzedaży lub zakupienia kontraktu terminowego, by rozwinąć biznes z jakiejkolwiek branży, instrument bazowy musi zostać zrealizowany w formie transakcji. Kontrakty terminowe wig20 pod kątem regulacji zmienione zostają w szereg rozliczeń finansowych. Fakt rozliczenia każdorazowo notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zespoły kontraktów terminowych wig20 wchodzą w system giełdowego obrotu przy realizacji notowań w przedziale czasowym 8.30 – 16.20. W tym czasie chętne podmioty inwestycyjne, czyli biznesmeni proponują swoje oferty zakupienia lub sprzedaży danego produktu lub usługi. Na podobnych zasadach odbywa się również kupno lub sprzedaż klasycznych papierów wartościowych. Rynek kontraktów terminowych wig20 ma charakterystyczne ograniczenie wahania kursowego. Ich wartość wynosi 5% w porównaniu z kursem zamknięcia w stosunku do kontraktów o charakterze indeksowym i dla akcji spółek. W stosunku do kontraktu walutowego wartość wynosi 3%.

Podmioty gospodarcze, decydujące się na kontrakty ze ścisłymi terminami wig20 reprezentują jasny system postrzegania sytuacji ekonomicznej na dany moment. Podmiot chętny do zakupu z góry bierze pod uwagę ewentualność, że wartość indeksu będzie systematycznie pięła się w górę. Z kolei podmiot kierujący sprzedażą liczy na spadek wartości indeksu. Wygrywa w tym momencie ten, który prawidłowo wydedukował przebieg ekonomicznej łamigłówki. Kursy kontraktów określane są na podstawie punktów. Cena zostaje określona dzięki zabiegowi mnożenia kursu przez kwotę dziesięciu złotych. Obrót kontraktów odbywa się seryjnie. W skład serii wchodzą kontrakty przeznaczone do realizacji w jednym terminie. Dani przedsiębiorcy mają prawo przeprowadzać inwestycje w oparciu o trzy serie kontraktów, gdzie terminy realizacji określone są na trzy następujące miesiące. Wyróżnimy cykle:

  • marcowy
  • czerwcowy
  • wrześniowy
  • grudniowy

W trzecie piątki każdego miesiąca ma miejsce ostatni dzień planowanego obrotu. Dzień ten przypada zazwyczaj na ostatni tydzień bieżącego miesiąca.

Podmiot gospodarczy, który zdecydował się nabyć lub odstąpić za opłatą dany kontrakt nazywany jest podmiotem z otwartą pozycją. Ten charakterystyczny status utrzymuje się do chwili realizacji umowy w praktyce. Pozycja zostaje zmieniona na zamkniętą w chwili, gdy podmiot gospodarczy wycofuje się z wszelkich działań rynkowych. Jeśli kontrakt został wykupiony z jasnym terminem pod wykonanie, to jego zamknięcie nastąpi przy sprzedaży z zachowaniem takiego samego terminu akcji wykonawczej. Kiedy kontrakt został sprzedany, zamknięcie pozycji następuje poprzez zakup.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce