Inwestycja w złoto – jakie są możliwości

Dla osób fizycznych złoto jest niejako przedmiotem ubezpieczenia, dla państw podstawą wymiany międzynarodowej oraz miernikiem stopnia bogactwa. Wywiera ono znaczny wpływ na światowe rynki finansowe i nie zanosi się w tej materii na zmiany. Na świece funkcjonuje w tej chwili kilkadziesiąt rynków, na których można handlować złotem. Najbardziej znaczące mieszczą się w Londynie, Nowym Jorku, Zurychu i Hongkongu. Czynnikiem wywierającym największy wpływ na cenę złota jest jego podaż (wydobycie) oraz recykling (odzyskiwanie). Cena ma wpływ na wzrost jego popytu.

Inwestować złoto można na kilka różnych sposobów. Najbardziej oczywisty to zakup złotych sztabek lub monet. Można także kupować złotą biżuterię, ale jest to mniej opłacalne pod względem inwestycyjnym. Złoto bowiem w tej formie poddawane jest obróbce, co wpływa na wzrost kosztów jego zakupu. Metoda ta ma jedną podstawową wadę, trzeba bowiem zakupionemu kruszcowi zapewnić bezpieczny schowek. Nie jest dobrym pomysłem przechowywanie sztabek złota w domu. Z kolei bezpieczne skrytki oferowane przez banki są drogie. W tej chwili złoto więc można kupować i sprzedawać wirtualnie. Dzięki temu koszty magazynowania są bardzo niskie i w zasadzie nieodczuwalne dla inwestora.

Można skorzystać także z funduszy inwestycyjnych, które skupione są na inwestowaniu w złoto. Wystarczy wówczas wykupić tylko jednostkę funduszu, aby stać się częścią globalnego handlu złotem. We wszystkich tych przypadkach opłacalność inwestycji zależy od ceny złota na światowych rynkach.

Osobną kategorią inwestowania są złote monety kolekcjonerskie. Do niedawna dużą popularnością cieszyły się numizmaty emitowane przez NBP. Jednak ich bardzo duże nakłady ograniczyły w znacznym stopniu stopu zwrotu. W tym przypadku inwestor płaco bowiem nie tylko za złoto, ale za wartość kolekcjonerską. Jest ona trudna do oszacowania i łatwo w tym przypadku o przepłacenie.

Innym rozwiązaniem jest zakup akcji spółek wydobywczych lub poszukujących złota. To najstarsza znana forma pośredniej inwestycji w złoto. Zyski kompanii górniczych w dużej mierze uzależnione są od ceny kruszcu, a więc ich akcje zwyżkują wraz z ich wzrostem. Jednak warto pamiętać, że akcje kopalń są bardziej zmienne niż ceny samego metalu. Spółki górnicze drożeją zwykle szybciej niż metal i odwrotnie. Poza tym firma górnicza może również zbankrutować bądź źle zarządzać biznesem. .

Inwestowanie w złoto opiera się na tych samych zasadach jak każda inna inwestycja. Zysk to różnica pomiędzy ceną zakupu, a sprzedaży. Cena jednostki złota podlega oczywiście wahaniom. Wpływa na to szereg różnych czynników. Jednak pomimo to złoto uznaje się za stosunkowo bezpieczny sposób inwestowania swoich pieniędzy. Jego ceny rosną nawet podczas kryzysu na rynkach walutowych czy w okresie zagrożenia wojną.
Warto inwestować przede wszystkim w małe sztabki które później łatwiej jest ewentualnie odsprzedać. Umożliwia to również spieniężenie jedynie części posiadanego kapitału. Jednak cena złota za gram lub uncję w przypadku mniejszych sztabek może być także nieco wyższa niż w przypadku tych większych.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce