Dowiedz się kto i kiedy wystawia notę korygującą do faktury.

Czym jest nota korygująca?

Nota korygująca to specjalny dokument uregulowany w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), który umożliwia nabywcy towaru lub usługi poprawienie błędów na otrzymanej fakturze. Jest to swego rodzaju „formalny list” wysyłany do sprzedawcy, informujący go o pomyłkach na wystawionej fakturze i zawierający ich korektę. Ważne jest, że nota korygująca nie służy do poprawiania kwot, stawek VAT, wartości sprzedaży czy liczby towarów lub usług. Do tego celu przeznaczona jest faktura korygująca, która jest zupełnie innym dokumentem.

Co można skorygować notą korygującą?

Za pomocą noty korygującej można poprawić następujące błędy na fakturze:

 • Literówki w nazwach firm (nabywcy lub sprzedawcy)
 • Błędne adresy firm
 • Nieprawidłowe numery NIP lub REGON
 • Błędne daty wystawienia faktury, sprzedaży lub terminu płatności
 • Niepoprawne oznaczenia towarów lub usług (np. nazwy, kody)
 • Błędne numery rejestracyjne pojazdów (w przypadku zakupu paliwa)

Innymi słowy, nota korygująca służy do poprawiania wszelkich błędów opisowych, które nie mają wpływu na kwoty i wartości na fakturze.

Kto wystawia notę korygującą?

Notę korygującą może wystawić wyłącznie nabywca towaru lub usługi, czyli odbiorca faktury. Sprzedawca nie ma prawa wystawić noty korygującej do własnej faktury. Nabywca przygotowuje notę w dwóch egzemplarzach i przesyła ją do sprzedawcy.

Jak wygląda nota korygująca?

Nota korygująca powinna zawierać następujące elementy:

 • Napis „NOTA KORYGUJĄCA”
 • Numer kolejny i datę wystawienia
 • Dane nabywcy i sprzedawcy (imiona/nazwy, adresy, numery NIP)
 • Dane z poprawianej faktury (data, numer, strony transakcji, towary/usługi)
 • Wskazanie błędnej informacji i podanie jej prawidłowej treści

Ważne jest, aby nota korygująca była zaakceptowana przez sprzedawcę. Brak sprzeciwu ze strony sprzedawcy oznacza, że nota została przyjęta i błędy na fakturze zostały poprawione. Podsumowując, nota korygująca jest przydatnym narzędziem do poprawiania drobnych błędów formalnych na fakturach, które nie wpływają na kwoty i wartości transakcji. Umożliwia ona nabywcy skorygowanie pomyłek w danych identyfikacyjnych, adresowych czy opisowych, co jest istotne dla prawidłowego udokumentowania transakcji.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce