Dlaczego warto co roku aktualizować swój biznesplan?

Jeśli biznesplan jest często krytykowany już na etapie tworzenia firmy, ponieważ często jest nierealistyczny, pozostaje on szczególnie przydatnym narzędziem na wszystkich etapach działalności firmy. Zapewne napisałeś go z wielką uwagą i pytaniem. Poświęciłeś dużo energii, ale jak wielu przedsiębiorców, po zakończeniu tej fazy decydujesz się nie odkładać jej w kąt komputera. Jeśli szybko się zdezaktualizuje, dzięki aktualizacji może stać się punktem odniesienia i kompasem. Oto jak to działa.

 

Nie zgubić linii przewodniej.

Zawierający od 20 do 50 stron dokument jest przede wszystkim okazją do stworzenia fundamentów Twojej firmy, nawet jeśli z czasem będzie ona prawdopodobnie ewoluować. Biznesplan jest wizytówką przyszłego przedsiębiorstwa i opisuje między innymi: prezentację osobistą, formę prawną, przewidywane usługi, docelową klientelę, otoczenie konkurencyjne, dostępne i niezbędne zasoby materialne, ludzkie, promocyjne lub finansowe, a także przewidywane liczby.

Chociaż wszystkie te liczby mogą się zmieniać i być udoskonalane, biznesplan pozostaje podstawowym narzędziem utrzymywania linii postępowania i podążania w kierunku, który zapobiegnie zbytniemu rozproszeniu się we wszystkich obszarach. Przedstawia on Twój projekt przedsiębiorczy i długoterminową wizję oraz może pomóc Ci przypomnieć sobie powody, dla których Twój biznes odniósł sukces w pierwszych latach działalności. Może pomóc Ci zrozumieć powody zmiany modelu biznesowego i przeanalizować je w zimnym świetle dnia.
Należy pamiętać, że stworzenie biznesplanu można powierzyć biegłemu rewidentowi lub stworzyć go samodzielnie, nawet jeśli pewne decyzje zostaną podjęte na podstawie elementów, których nie posiadają. Jeśli chcesz ułatwić sobie zadanie, istnieje specjalne oprogramowanie opublikowane przez wielkie firmy zajmujące się księgowością.

 

Aby zaktualizować swoje prognozy.

Ze względu na swoją złożoność, biznesplan jest zwykle odkładany na bok przez przedsiębiorców po rozpoczęciu działalności. Warto jednak pamiętać, że narzędzie to pozwala na monitorowanie biznesu i porównywanie go z wcześniejszymi prognozami.

Monitoring może przybrać formę tablicy rozdzielczej z następującymi elementami kontrolnymi: realizacja zaplanowanych środków i działań, zgodność z kosztami, osiągnięcie prognozowanego obrotu, a idąc dalej, może pomóc w przepływach pieniężnych, amortyzacji, finansowaniu, wynikach. Aktualizacja jest więc kwestią dopracowania, ponieważ doświadczenie w terenie podpowiada, które zmienne nie zostały osiągnięte i które trzeba będzie wziąć pod uwagę.

Zobacz gotowe przykłady biznesplanu: https://www.terazbiznes.pl/newsy/biznesplany

Jest oczywiste, że możliwości prognostyczne biznesplanu nie kończą się na etapie poprzedzającym stworzenie projektu i pozostają niezbędne dla przedsiębiorstwa przez cały okres jego istnienia. Narzędzie to pozwala Ci mieć przewagę i wizję przyszłości w zakresie obrotów, bilansu i rachunku zysków i strat. To pojęcie antycypacji pozwala na przykład na planowanie adaptacji lub organizowanie nowych perspektyw rozwoju dla Twojej działalności. Twój biznesplan jest więc narzędziem planowania i podejmowania decyzji.
Pozwala to na sprawdzenie, czy prognozy zostały skorygowane w czasie, ale także na podkreślenie nowych punktów, na których należy skupić uwagę w przyszłości, biorąc pod uwagę wszelkie zmiany na rynku. Przykładem może być pojawienie się nowego konkurenta, które może mieć wpływ na obroty firmy lub masowa cyfryzacja przedsiębiorstwa.

 

Twój biznesplan może być nadal przydatny.

Ważne jest, aby regularnie aktualizować swój biznesplan, ponieważ może on być zawsze przydatny, zwłaszcza dla byłych i przyszłych inwestorów. Możesz zostać poproszony o regularne aktualizowanie biznesplanu, ale może on być również przydatny w przypadku zbierania funduszy lub gdy pojawi się potrzeba finansowania. Jeśli bilans może często doprowadzić Cię do końca, nie zawsze tak jest, a jego aktualizacja kilka lat później może być czasochłonna, jeśli nie było go przez lata. Nie daj się więc zaskoczyć i pamiętaj o regularnym zaglądaniu do niego.

Z bardziej ogólnego punktu widzenia, wszyscy partnerzy firmy bardzo lubią to narzędzie i są wdzięczni, jeśli od czasu do czasu wyślesz im je, jeśli o nie poproszą. Przede wszystkim, biznes plan może umożliwić Ci dokonanie przeglądu z partnerami, a nawet z samym sobą, strategii firmy, która mogła znacznie się rozwinąć dzięki informacjom zwrotnym z terenu. Spotkanie w sprawie biznesplanu może być okazją do przedyskutowania pewnych kwestii i podzielenia się swoimi przekonaniami na temat przyszłości, zanim dojdzie do impasu. Twój partner może, na przykład, mieć wizję przyszłości firmy, która uległa zmianie i nie powiedzieć Ci o tym. Podobnie może być w twoim przypadku.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce