Czym właściwie jest marża?

Głównym celem większości przedsiębiorstw jest uzyskanie jak największego zysku przy jak najmniejszym nakładzie środków własnych. Ilość pieniędzy, która dodawana jest do sprzedawanych produktów i usług nazywana jest marżą. Każda firma ustala jej wielkość zależnie od swoich upodobań. Czasami ludzie poświęcają wyłącznie czas własny bez poniesienia kosztów dodatkowych. W takiej sytuacji za marżę można uznać koszt ich całkowitej pracy.

Najczęściej jednak można się spotkać z przedsiębiorstwami dodającymi do poniesionych nakładów marżę w wysokości 30%. Do samej marży nie można odnosić się jedynie jako pieniędzy, które uzyskało się w końcowym procesie sprzedaży. Jej wielkość jest bowiem ważną informacją dla właścicieli firm. Gdy podawana jest w ujęciu procentowym, a nie pieniężnym, wskazuje na jakim poziomie znajduje się rentowność sprzedaży przedsiębiorstwa. Dzięki marży zarząd firmy w łatwy sposób może porównać jakie produkty lub usługi generują największy zysk, a w których nie jest on aż tak imponujący i należałoby go zwiększyć lub całkowicie zrezygnować z jego produkcji.
Ewentualnie, jaki dział radzi sobie najlepiej w sprzedawaniu dóbr i nagrodzić ich premią, awansem lub wyznaczyć do szkolenia innych pracowników na temat generowania zysków.

Marża, jak każda wartość pieniędzy uzyskiwana z produkcji dzieli się na dwa rodzaje czyli marżę netto oraz marżę brutto. Marża netto jest to inaczej zysk netto dzielony przez wartość sprzedaży. Ważne by w obliczaniu marży netto zastosować ten sam okres czasu w obydwu jej składnikach. Inaczej uzyskany wynik do niczego się nie przyda. Marża netto jest o tyle istotną wartością, że bierze się w niej pod uwagę koszty produkcji, sprzedaży i inne, bezpośrednie, a także bezpośrednie, które w badanym okresie poniosła firma. Marża netto wskazuje poziom zyskowności działalności przedsiębiorstwa. W odróżnieniu od niej marża brutto, czyli drugi rodzaj marży, pokazuje wielkość zyskowności sprzedaży firmy. Może się wydawać, że to są takie same wartości, ale nic bardziej mylnego. Chcąc obliczyć ile wynosi marża brutto pod uwagę bierze się tylko i wyłącznie koszty bezpośrednie, inaczej wielkość sprzedaży. Chociaż wielkość marży oblicza się wykorzystując sprawozdanie finansowe, nie jest ono wcale potrzebne do tego procesu. Wyliczenie marży jest bowiem wszędzie tam gdzie odpowiednim przychodom można przyporządkować odnoszące się, tylko i wyłącznie do nich koszty.

Ogólnie rzecz biorąc marża jest bardzo ważnym wskaźnikiem dla przedsiębiorstw. Wyliczenie jej dokładnej wielkości nie jest trudne, a dostarczy wielu istotnych informacji dla zarządu i pomoże w obraniu odpowiedniej ścieżki w przyszłości.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce