Czym są obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są to dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwa w oparciu o ustawę o obligacjach. Emisja obligacji pozwala firmie na zorganizowanie środków pod dalsze inwestycje. Obligacje korporacyjne są jedną z wielu możliwości jakie oferuje rynek na inwestowanie naszych oszczędności.

Obligacje korporacyjne należy odróżnić od obligacji skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa. Obligacje skarbowe cechują się znacznie niższym ryzykiem inwestycyjnym niż obligacje korporacyjne.

Rynek obligacji prywatnych rozrasta się z każdym dniem. Coraz więcej firm decyduję się wyemitować swoje obligacje zamiast posiłkować się drogim kredytem bankowym. Emisja obligacji sprzyja ustabilizowaniu sytuacji finansowej firmy emitenta, gdyż nabywca obligacji nie ma prawa żądać wcześniejszego wykupu długu, zakładając, że firma terminowo realizuje swoje zobowiązania.

Ocena ryzyka takiej inwestycji leży w gestii inwestora i wymaga poświecenia odpowiednie ilości czasu. Przede wszystkim należy zweryfikować kondycję firmy emitującej obligacje, zabezpieczenie wierzytelności oraz realną zdolność do regularnej spłaty zobowiązań.

Prawo emisji obligacji korporacyjnych zgodnie z wymogami ustawy posiadają spółki zoo, akcyjne i komandytowo akcyjne. Nabywcy obligacji przysługuje prawo do oprocentowania oraz prawo do zwrotu kapitału w terminie wykupu.

Obligacje korporacyjne mogą mieć stałe lub zmienne oprocentowanie. Zróżnicowane też może być forma ich emisji, mówimy o obligacjach w postaci dokumentu lub formie zdematerializowanej, wówczas zobowiązanie powstaje z chwilą zapisu w ewidencji.

Rozróżniamy również obligacje korporacyjne zabezpieczone i niezabezpieczone. Obligacje zabezpieczone to takie, których wykup zabezpieczony jest określonym aktywem. Teoretycznie nabywca takich obligacji ma gwarancje odzyskania środków, nawet w przypadku bankructwa firmy.

Korzyści jakie płyną z inwestowania w papiery korporacyjne to przede wszystkim wysokie oprocentowanie, częste wypłaty odsetek oraz zróżnicowane okresy inwestycyjne. Z perspektywy emitenta korzyści również jest wiele. Przede wszystkim swoboda określenia warunków emisji czy możliwość połączenia z opcją zamiany na akcje. Przewaga emisji obligacji nad kredytem polega również na tym, że emitent na początek spłaca jedynie odsetki a całość kapitału dopiero w momencie wykupu. Koszty pozyskanych funduszy są wiec stosunkowo niskie w porównaniu z klasycznym kredytem.

W Polsce obligacje korporacyjne są notowane na platformie Catalyst. Chcąc inwestować w obligacje na tej platformie należ mieć konto maklerskie. Założenie takiego konta nie jest specjalnie skomplikowane. Można założyć je w biurze maklerskim lub korzystać z konta maklerskiego dołączonego do rachunku bankowego, jeżeli nasz bank ma taką usługę w ofercie. Inwestować można samodzielnie kupując konkretne obligacje lub decydując się na udział w funduszu zajmującym się inwestowaniem w obligacje korporacyjne. Fundusz pobiera opłatę za zarządzanie co obniża potencjalny zysk, jednak daje większe bezpieczeństwo poprzez zdywersyfikowany portfel.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce