Curriculum Vitae co to znaczy i czym jest?

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae to z łaciny curriculum przebieg + łac. vita, D. vitae życia czyli życiorys.

Współcześnie starając się o pracę najczęściej pierwszym krokiem po zapoznaniu się z konkretną ofertą jest dostarczenie potencjalnemu pracodawcy, drogą elektroniczną bądź osobiście, Ciriculum Vitae, oznaczane często skrótem CV. Jego nazwa pochodzi od łacińskiego stwierdzenia, oznaczającego przebieg życia zawodowego.

Do czego służy CV?

Tworzenie i dostarczanie tego dokumentu pracodawcy ma na celu przedstawienie mu naszej osoby pod kątem interesujących pracodawcę kwestii takich jak nasze wykształcenie, zdobyte przez nas kwalifikacje na poszczególnych etapach edukacji oraz posiadane przez nas uprawnienia do wykonywania określonych czynności. Dzięki takiemu skondensowanemu zestawieniu tych wszystkich cech pracodawca już po krótkiej analizie tego dokumentu może podjąć decyzję, który pracownik spełnia określone przez niego kryterium i zaprosić go do kolejnego etapu procesu rekrutacji czyli rozmowy kwalifikacyjnej.

Curriculum Vitae

Co powinno znajdować się w dobrze napisanym CV?

Aby nasz dokument był odpowiednio skonstruowany należy kierować się przede wszystkim jego czytelnością oraz pewnym schematem, służącym do jego napisania. Na początku powinny znajdować się nasze dane takie jak imię (lub imiona, jeśli posiadamy ich więcej niż jedno), nazwisko, adres zamieszkania (koniecznie aktualny) oraz dane kontaktowe – numer telefonu. email, adres do korespondencji. Na ten aspekt należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ w razie jakiejkolwiek pomyłki potencjalny pracodawca nie będzie mógł się z nami skontaktować, by powiadomić nas o wynikach rekrutacji. Niekiedy kandydaci n pracownika decydują się także na zamieszczenie swojego zdjęcie, w tym aspekcie decyzja jest raczej dowolna i zależy od naszej prywatnej opinii. Warto jednak pamiętać, że jeśli decydujemy się na pracę, w której aparycja jest jednym z kryteriów (na ogół praca w gastronomii czy usługach hotelarskich bądź ogólnie sługach) warto załączyć zdjęcie – pracodawca z całą pewnością doceni naszą otwartość i chęć do zaprezentowania się już na tym etapie z jak najlepszej strony?

Jak w CV przedstawić swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe? 

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie będzie banalne stwierdzenie – po kolei. Warto pamiętać o tym, że zaczynając od przedstawienia swojej edukacji zaczynamy nie od jego ostatniego etapu, a od pierwszego który prezentujemy (na ogół zaczynamy tutaj od wykształcenia ponadpodstawowego – liceum, technikum czy szkoła zawodowa) i następnie przechodzimy do ewentualnie dalszych etapów. Podobnie jest z pracą – zaczynamy od pierwszej i następnie przechodzimy przez wszystkie kolejne podejmowane przez nas zajęcia.

W CV warto także zamieścić wszelkiego rodzaju informacja na temat naszych osiągnięć – zdobytych kursów, certyfikatów, uprawnień oraz działalność np, charytatywnej. Pracodawca z całą pewnością doceni naszą aktywność na tle społecznym czy zawodowym.

Źrodło: Życiorys a CV: http://gazetamedialna.pl/artykul/zyciorys-a-cv.html

Pokrewne