Cele zawodowe – ważna część składowa CV

W gąszczu CV przeglądanych codziennie przez rekruterów nie możemy mieć pewności, że nasza aplikacja znajdzie uznanie i zostanie wyłowiona do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego. Rekruterzy na ogół poświęcają nie więcej niż 7 sekund na przeglądnięcie CV, nic więc dziwnego, że pomimo perfekcyjnie napisanego, oczywiście w naszym mniemaniu tego dokumentu, telefon nie dzwoni często nawet przez kilka miesięcy.

Doświadczony rekruter wyszukuje CV, które nie jest sztampowym wytworem, ale świadczy o indywidualnym podejściu do oferowanego stanowiska. Dlatego dokument musi zaintrygować headhuntera już od pierwszego spojrzenia. Profesjonaliści polecają umieszczenie w górnej części CV swoich celów zawodowych oraz profilu, czyli podsumowania zawodowego. Cele zawodowe, bardzo często lekceważone, są ważną częścią składową każdego profesjonalnego CV. Dobre kreatory CV posiadają funkcję tworzenia celów zawodowych w dokumencie, niestety, bardzo często jest ona całkiem niesłusznie pomijana. Większość kandydatów nie ma świadomości faktu, że dołączenie celów zawodowych do CV często przesądza o zaproszeniu kandydata na rozmowę rekrutacyjną.

Czym są cele zawodowe? Najkrócej mówiąc jest to podsumowanie obecnej i poprzedniej działalności zawodowej, przebieg zatrudnienia, ukończone studia. Świadczy to o szansach na zdobycie upragnionej pracy, jeżeli kierunek studiów jest zgodny z oczekiwaniami wobec kandydata zawartymi w ogłoszeniu rekrutacyjnym. Ważnym elementem celów zawodowych są największe sukcesy oraz kluczowe kompetencje, które wyróżniają Cię na tle innych kandydatów.

Dobrym przykładem będzie stwierdzenie:

„Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim CMUJ i przez ostatnie dwa lata wdrażałem nowe produkty w segmencie leków diabetycznych”. Kluczowe kompetencje powinny być przedstawione w taki sposób, żeby wypaść jak najbardziej wiarygodnie w oczach przyszłego pracodawcy, np.: „Ukończyłem podyplomowe studia menadżerskie, cu umożliwiło mi zdobyć kompetencje przywódcze, które przydały mi się podczas zarządzania zespołem w Lidl Polska. Udało mi się poprawić wynik LFL o 5%”.

* Źródło: podanieoprace.pl

Bardzo ważną częścią celów zawodowych jest sekcja poświęcona korzyści, którą odniesie pracodawca, jeżeli Ciebie zatrudni, czyli zastosowanie języka korzyści: „Jestem doświadczonym informatykiem, specjalistą w dziedzinie AI, pomogę wprowadzić proces digitalizacji w firmie”. Cele zawodowe powinny być napisane w sposób zwięzły oraz zawierać najbardziej konkretne informacje, esencjonalne dla wymagań stawianych kandydatom przez pracodawcę.

Nowe materiały

Artykuły o zbliżonej tematyce