Nauka inwestowania

Nauka inwestowania

Rachunek maklerski jest niezbędny

Rachunek maklerski służy do przechowywania i obracania papierami wartościowymi i innymi dokumentami finansowymi. To elektroniczny zapis uprawniony przez dom lub biuro maklerskie na rzecz klienta, który może być osobą indywidualną lub prawną. (więcej…)
Nauka inwestowania

Zawód: Rentier

Kim jest rentier ? Nie ma jednego prostego sformułowania, które mogłoby opisać, kim jest rentier. Nie mniej jednak nazwa ta oznacza osobę, która utrzymuje się z dochodów płynących z posiadanych nieruchomości, funduszy, odsetki płynących z papierów wartościowych w tym akcji i obligacji, a także wkładów bankowych. A korzyści, które otrzymuje regularnie w postaci odsetek od obligacji, odsetek od lokat bankowych, dywidendy od posiadanych akcji, a także czynszów za wynajem mieszkań,…
Nauka inwestowania

Czym są obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne są to dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez przedsiębiorstwa w oparciu o ustawę o obligacjach. Emisja obligacji pozwala firmie na zorganizowanie środków pod dalsze inwestycje. Obligacje korporacyjne są jedną z wielu możliwości jakie oferuje rynek na inwestowanie naszych oszczędności. (więcej…)
Nauka inwestowania

Kontrakty terminowe WIG20

Kontraktem terminowym wig20 nazywamy ten rodzaj umowy, gdzie strona kupująca zobowiązuje się do nabycia jakiegoś towaru lub skorzystania z proponowanej usługi. Towar oraz usługę w wielu dokumentach nazywa się instrumentami bazowymi. Strona odpowiadająca z kolei za sprzedaż ma za zadanie dostarczyć lub wykonać usługę ze pomocą instrumentu na możliwie najwyższym poziomie. (więcej…)
Nauka inwestowania

Inwestycja w złoto – jakie są możliwości

Dla osób fizycznych złoto jest niejako przedmiotem ubezpieczenia, dla państw podstawą wymiany międzynarodowej oraz miernikiem stopnia bogactwa. Wywiera ono znaczny wpływ na światowe rynki finansowe i nie zanosi się w tej materii na zmiany. Na świece funkcjonuje w tej chwili kilkadziesiąt rynków, na których można handlować złotem. Najbardziej znaczące mieszczą się w Londynie, Nowym Jorku, Zurychu i Hongkongu. Czynnikiem wywierającym największy wpływ na cenę złota jest jego podaż (wydobycie) oraz…
Nauka inwestowania

Jak i gdzie inwestować w waluty

Handel walutami to jeden ze sposobów na biznes i inwestowanie. Można je zakupić w banku lub kantorze - stacjonarnym lub internetowym. Wymaga jednak nieco cierpliwości, gdyż trzeba poczekać, aż kurs wzrośnie na tyle, że sprzedaż będzie opłacalna. Więksi inwestorzy decydują się więc na inwestycje na foreksie. (więcej…)